Työssä jaksamisesta

Ota ajoissa puheeksi

Jos koet, ettet selviä työstäsi, ota asia ajoissa puheeksi esimiehesi kanssa. Esimiehellä on velvollisuus huolehtia työnteon ja jaksamisen edellytyksistä.
Omalle uupumukselle voi myös sokeutua. Jos lähipiirisi huolestuu, ota palaute välittämisenä. Keskustele läheistesi ja työtovereidesi kanssa, yksin miettiessä asiat voivat kiertää kehää.
Parhaat ratkaisut löytyvät monesi työpaikan sisältä.
Ajoittaiset ruuhkahuiput eivät vaaranna terveyttä, mutta jatkuvaan äärirajoilla työskentelyyn liittyy uupumisen vaara.

Esimies auttaa työhön liittyvissä ongelmissa

Esimiehen tehtävä on tukea työsi sujumista. Hänellä on lupa ja velvollisuus myös tarttua asiaan, jos työssä selviytymisesi näyttää muuttuvan.
Esimiehen kanssa käytävän keskustelun tarkoituksena on kartoittaa työssä suoriutumisen edellytyksiä.
Keskustelussa sovitaan konkreettisista jatkotoimista ja vastuista. Työntekoa ja työoloja koskevia asioita ratkotaan yhdessä, muista asioista kertomisen ratkaiset itse tilanteen mukaan.

Yhteys työpaikalle sairauspoissaolon aikana helpottaa työhönpaluuta

Työterveysongelmien selvittely kuuluu työterveyshuoltoon.
Usein työ auttaa toipumisessa. Jos sairauslomaa tarvitaan, työhönpaluun valmistelu käynnistetään jo sairauspoissa olon alkaessa.
Onnistunut ja oikea-aikainen työhönpaluu sairausloman jälkeen tukee työkykyä ja työhyvinvointia pitkään.
Työhön voi palata jo toipilasvaiheessa esimerkiksi osasairauspäivärahalla tai työkokeilun turvin.

Työkaverit tukevat

Jokainen voi vaikuttaa työyhteisön toimivuuteen. Työyhteisön toimivuus vaikuttaa kaikkien työhyvinvointiin.