Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojelulla pyritään varmistamaan kaikin tavoin turvallinen ja terveellinen työskentely työpaikoilla. Työsuojelua koskevia säädöksiä on työturvallisuuslaissa, työsuojelun valvontalaissa ja työterveyshuoltolaissa. Lisäksi työmarkkinajärjestöt ovat tehneet työsuojelua sääteleviä sopimuksia.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät

edustaa työsuojeluasioissa työntekijöitä
perehtyy oma-aloitteisesti työpaikkoja koskeviin työsuojeluasioihin
osallistuu työpaikkojen työsuojelutarkastuksiin
kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin

Jos sinulla on työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvää asiaa, ota yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun!